Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của Top nhà cái 24h được xây dựng để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi họ sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý an toàn và chính xác.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số dữ liệu cá nhân của khách hàng, bao gồm:

 • Dữ liệu được thu thập khi khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và trở thành khách hàng của chúng tôi.
 • Dữ liệu được thu thập khi khách hàng sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Dữ liệu được thu thập khi khách hàng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp khác chúng tôi cung cấp.

Phạm vi sử dụng

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để:

 • Xử lý các yêu cầu của khách hàng;
 • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm;
 • Đảm bảo an toàn và bảo mật cho các dịch vụ và sản phẩm;
 • Đánh giá và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm.

Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau:

 • Quyền truy cập: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận rằng một số dữ liệu cá nhân của khách hàng được chúng tôi xử lý và cung cấp thông tin về loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.
 • Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến khách hàng.
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu: Khách hàng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được chúng tôi lưu trữ trong các trường hợp theo quy định pháp luật áp dụng.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng mà không cần xóa các dữ liệu liên quan dựa trên các điều kiện theo quy định pháp luật áp dụng.
 • Quyền chuyển dữ liệu: Khách hàng có quyền khôi phục lại một số dữ liệu của mình để sử dụng riêng hoặc để chuyển cho công ty/doanh nghiệp khác dựa trên các điều kiện theo quy định pháp luật áp dụng.
 • Quyền phản đối: Khách hàng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin trên thiết bị của khách hàng. Cookies là tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của khách hàng khi khách hàng viếng thăm các Trang Web của chúng tôi. Cookies thường chứa đựng tên của trang web mà từ đó cookie đó xuất phát, “vòng đời” của cookie (nghĩa là thời gian cookie sẽ ở lại trên thiết bị của khách hàng), và giá trị, mà thường là số đặc trưng được tạo ra ngẫu nhiên.

Quyền của chúng tôi

Chúng tôi có quyền:

 • Xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;
 • Xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm;
 • Xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các dịch vụ và sản phẩm.

Chúng tôi cam kết

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý an toàn và chính xác.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm của Topnhacai24h và được công khai trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để tuân thủ các quy định pháp luật mới hoặc để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm. Vì vậy người dùng cần truy cập trang chính sách bảo mật thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất. Chính sách bảo mật